De relatie tussen zorgontvanger, naasten en zorgverlener is de plek waar kan blijken wat van waarde is.

De plek waar goede zorg kan ontstaan. En van waaruit zorg verbeterd kan worden.

Willen uw mensen en organisatie zorg verbeteren? Vanuit en rondom die relatie?

demenszien helpt daarbij ...

... door samen te belichten wat helpt en belemmert om tot goede zorg te komen, om van daaruit verder te leren en te verbeteren...

... om te komen tot zorg die steeds beter aansluit bij wat ertoe doet voor mensen die zorg ontvangen, het werkplezier vergroot van mensen die zorg geven en zorg juist daardoor goed en betaalbaar maakt.   

demenszien biedt advies en begeleiding bij ontwikkeling en inbedding van reflectie, leren en verbeteren, zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk en samen met zorgontvangers en naasten.

Zoekt u een geschikte partner om u hierbij te helpen? Dan zie ik ernaar uit u te ontmoeten, om te zien wat ik voor uw mensen en organisatie kan betekenen. Zoals elk mens is tenslotte ook elke organisatie uniek.

Luc Pluijmen

Contact